Specialista na automatizaci
technologických procesů
  • en
Menu

Naše činnost

Návrh ventilů, výpočet

Při návrhu regulačních ventilů vycházíme z našich teoretických i dlouhodobobých praktických zkušeností z provozu a servisu ventilů. Při výpočtu rovněž zohledňujeme vhodnost použití jednotlivých konstrukcí ventilů pro danou aplikaci. Pro samotný výpočet regulačních ventilů používáme zejména program CONVAL firmy F.I.R.S.T. GmbH, v jehož databázi nalezneme většinu typů ventilů významných výrobců.

Optimalizace regulačních ventilů (zesílení, citlivost ventilů)

Vhodnost regulačního ventilu pro danou aplikaci posuzujeme nejen z hlediska hodnoty průtokového koeficientu Kvs (Cv), v úvahu musíme rovněž brát další paramatry jako jsou např. zesílení a citlivost.

Jednoduchá definice zesílení ventilu je poměr mezi změnou průtoku k odpovídající změně zdvihu ventilu. Vlastní charakteristika ventilu se stanovuje při konstantní tlakové ztrátě na ventilu. Ve skutečnosti je však tlaková ztráta na ventilu proměnlivá, což souvisí s charakteristikou čerpadel napojených na ventil. S rostoucím zdvihem ventilu tlaková ztráta klesá, proto je výsledná dynamická instalovaná charakteristika ventilu odlišná od jeho charakteristiky vlastní. Při výběru regulačního ventilu pro daný proces je nutno zohledňovat charakteristiku instalovanou a právě parametr zvaný zesílení je funkcí vlastní charakteristiky ventilu a zadaných procesních podmínek. Pro zadaný pracovní rozsah regulačního ventilu má být jeho hodnota zesílení v rozmezí 0.5 až 2 (doporučení EnTech). Obecně platí, že této hodnoty zesílení lze v nejširším regulačním pásmu dosáhnout použitím přímých ventilů (až do 60% jejich regulačního rozsahu), nejužší pásmo vykazují regulační klapky (do 20% jejich regulačního rozsahu).

Správný výběr typu regulačního ventilu a jeho charakteristiky s ohledem na zadané procesní podmínky tedy výrazně ovlivňují stabilitu celé regulační smyčky a možnost jejího jednoduššího vyladění. Námi používaný výpočetní program CONVAL simuluje charakteristiku čerpadel ze zadaných procesních dat a spolu s vlastní charakteristikou vybraného ventilu počítá hodnoty zesílení v každém bodě regulačního rozsahu.

Dodávka

Výpočet, výběr a dodávky ventilů vychází z našich zkušeností a znalosti produktů renomovaných výrobců. Portfolia jednotlivých výrobců ventilů vycházejí z odlišných, většinou historicky daných, oblastí průmyslu. Proto se hlavně u dodávek většího rozsahu často stává, že je velmi výhodné kombinovat přednosti více výrobců ventilů se zaměřením na potřeby dané aplikace.

Servis

Zajištění kvalifikovaného servisu vnímáme nejen jako nezbytnou součástí prodeje, ale hlavně je pro nás zdroj praktických zkušeností. Díky servisu jsme schopni porovnat teoretické znalosti s reálným stavem a skutečným chováním ventilů na různých aplikacích. I tyto nabyté znalosti rovněž uplatňujeme při výběru ventilů nových.

Diagnostika

Diagnostika ventilů je velmi důležitou součástí servisu. Díky diagnostice můžeme, bez nutnosti demontáže ventilu z potrubí, identifikovat poruchy, případně vadné díly ventilu. Pomocí diagnostiky lze rovněž odhalit změny v chování ventilu a tím předpovědět blížící se poruchu. V tomto případě mluvíme o tzv. prediktivní údržbě ventilů. Pomocí diagnostických nástrojů rovněž ověřujeme správnou funkci ventilu po servisním zásahu.

 

Kancelář Brno:

Industry Control, s.r.o.
Hlinky 118
603 00 Brno

Jan Čmiel
Mob.: +420 724 554 486
Tel.: +420 530 507 458
e-mail: jan.cmiel@ic-cz.com


Fakturační adresa:

Industry Control, s.r.o.
Kyjevská 13
160 00 Praha 6

Pavel Mraček
Mob.: +420 602 267 525
Tel.:+420 233 313 435
e-mail: pavel.mracek@ic-cz.com


Reference
#